V Přerově n. L. se opět tančilo a zpívalo

Autor: Ivana Pospíšilová

 

Stejně jako v předchozích letech proběhla i letos kulturní akce s názvem Městečko Open Air - folklór tak i jinak. 

Od samého rána bylo na otevřeném prostranství Na Městečku rušno. Vyrostlo zde pódium, lavičky pro diváky, stany jako zázemí pro účinkující, stánky se zábavou pro děti, občerstvením i suvenýry, prostě vše, co patří ke každému pořádnému festivalu pod širým nebem. Zahájením ve 14 hod. pódium ožilo prvními účinkujícími a lavičky se plnily diváky. Někteří z nich přišli cíleně, protože byli předem informováni z plakátů a letáčků, některé přilákala zvědavost, když zaslechli tóny hudby a zpěvu. Tak či tak, kdo přišel, rozhodně nemohl litovat. 

Letos byl opět připraven pestrý a zábavný program. Podíleli se na něm členové hostujících souborů Formani ze Slatiňan, Dětský folklórní soubor Šáteček ze Semic, Caledonian Club z Chyňavy a samozřejmě i domácí soubor Dykyta - organizátor akce. Nosné téma programu bylo to, co patří do života každého člověka, co dělá život krásným a zároveň komplikovaným – tedy láska a vztahy. Hezké písničky i tance s nápaditou choreografií vtipně vyjadřovaly příběhy prvního namlouvání, čas předsvatební i jaké následky může mít manželské soužití. Český folklór byl proložen ukázkami tanců pocházejících ze Skotska, samozřejmě včetně typického oblečení a za doprovodu tradiční hudby. Stalo se již zvykem, že soubor Dykyta na závěr pro diváky připravuje „kulturní překvapení“, které je důkazem toho, že folklór nemusí čerpat pouze z archívů a starých sbírek, ale že se dá pojmout jinak, může patřit do současnosti a být živý. Tím překvapením byl letos „WC tanec“, během něhož se diváci zasmáli, a pobaveni tímto vystoupením pokračovali v potlesku při závěrečném shromáždění všech účinkujících na pódiu. Odměnou za vynaložené úsilí všech zúčastněných však byl nejen potlesk, ale i slova chvály, která byla slyšet z řad diváků. K dobré atmosféře celého odpoledne přispělo i příznivé letní počasí.

Poděkování patří všem sponzorům i každému, kdo jakýmkoli způsobem pomohl s přípravami, organizací a úklidem prostranství. Společnými silami se vše zdárně vydařilo.

Doufejme, že ti, kdo se letos přišli podívat jen náhodně, již budou mít příští rok na třetí červnovou neděli jasný plán a dorazí opět do Přerova na další ročník Městečka Open Air.

Moc se na vás všechny těšíme!

 

Kontakt

Jiří Beneš
Přerov nad Labem

606615508

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode